Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klany

Vytvoření klanu

 

Jakákoli postava na úrovni 10 a více může u příslušné NPC založit klan. Název klanu může obsahovat až 16 písmen nebo číslic, zakázány jsou mezery a zvláštní znaky.
Každý klan se skládá z Clan leadera a dalších členů. Nové klany mohou mít až 10 členů, postupem času (spolu se zvyšující se úrovní klanu) naroste tento počet až na 40.

NPC v základních vesnicích u kterých se dá založit klan:
City NPC
Elf town Hierarch Asterios
Dark Elf town Tetrach Thifiell
Orc town Kakai the Lord of Flame
Dwarf town Head Blacksmith Bronk

Opuštění klanu

Řadový člen může klan opustit, ale obdrží za to postihy:

 • Pokud chce clan leader někoho z klanu vyhodit, může tak učinit prostřednictvím klanového okna (Actions - záložka klan), ve kterém vybere hráče a stiskne tlačítko Dismiss. Vyhozený člen musí počkat 5 dní, než se může přidat k jinému klanu, ale nový klan může založit okamžitě. Zároveň musí klan počkat 5 dní, než může nabrat nové členy.
 • Pokud chce hráč opustit klan, může tak učinit kliknutím na tlačítko Leave v klanovém okně. Nemůže pak 5 dní vstoupit do jiného klanu, ale může okamžitě založit klan nový. Clan leader ale může okamžitě nabírat nové členy.

Když z klanu vystoupí clan leader, je klan automaticky rozpuštěn a odbdrží postihy.

Rozpuštění klanu

Clan leader může klan rozpustit bez předchozího souhlasu ostatních členů. Rozpuštění probíhá stejně jako vytvoření u příslušné NPC.
Rozpuštění klanu trvá sedm dní. Během této doby už nebudou fungovat klanové skilly, ale stále můžete používat klanový chat. Klan nejde rozpustit, pokud je zrovna ve válce. Členové, kteří klan v této sedmidenní lhůtě opustí, budou muset čekat pět dní, než se budou moci přidat k jinému klanu. Ovšem po uplynutí sedmi dnů dojde k definitivnímu rozpuštění klanu a členové se mohou přidat k jinému klanu okamžitě.
Clan leader, který rozpustí klan, obdrží ztrátu zkušeností, jako kdyby jednou umřel. Navíc nemůže dalších 10 dnů vytvořit nový klan. Všechny skilly a pověst, které klan měl, jsou samozřejmě ztracené.

Delegace

Clan leader může svoje pravomoci delegovat na ostatní členy klanu. Udělá to tak, že v klanovém okně vybere příslušného člena a klikne na tlačítko předání práv. Clan leader může delegovat následující práva:

 • klanová práva : nabírání do klanu, měnění titulů, prohlížení warehousu, registraci klanového znaku
 • práva ke klanové hale : otevírání brány, bannování, ostatní práva (přidávání funkcí, obnovování)
 • hradní práva : otevírání brány, bannování, ostatní práva (přidávání funkcí, obnovování, umisťování žoldáků, manor)

Klanové úrovně

Úroveň klanu lze postupně navyšovat. Pokaždé, když klan získá další level, obdrží také nové schopnosti. Čím vyšší úroveň, tím silnější klan může být.

Level 0

 • Zakládající postava musí mít level 10 nebo vyšší
 • maximální počet členů: 10
 • lze vyhodit člena
 • lze rozpustit klan
 • je k dispozici klanový chat

Level 1

 • Clan leader musí odevzdat 30 000 SP a 650 000 adena
 • maximální počet členů: 15
 • je k dispozici klanový warehouse
 • lze spravovat klanový warehouse

Level 2

 • Clan leader musí odevzdat 150 000 SP a 2 500 000 adena
 • maximální počet členů: 20
 • lze se účastnit aukcí o clan hall
 • lze spravovat clan hall
 • lze instalovat doplňky do clan hallu
 • je k dispozici klanový vzkazovník

Level 3

 • 500 000 SP a Proof of Blood. Proof of Blood se dá získat zabíjením Bloody Queen v Dragon Valley.
 • maximální počet členů: 25
 • je možné používat znak klanu (viz sekce Crests )
 • členům je možné dávat tituly
 • lze vyhlásit válku
 • jsou k dispozici klanová ohlášení (announcements)
 • je možné začít quest na Clan level 4

Level 4

 • 1 400 000 SP a Proof of Alliance. Více podrobností k tomuto úkolu vám řekne Sir Kristof Rodemai v Giranu (neboli je nutné mít splněný quest The Clan: Takes Oath (klan lvl 4) ).
 • maximální počet členů: 30
 • je možné se zúčastnit dobývání hradu
 • clan leader získává skill Build Siege Headquarters
 • clan leader získává skill Seal of Ruler
 • lze spravovat hrad
 • lze instalovat doplňky hradní doplňky
 • je možné začít quest na Clan level 5

Level 5

 

 • 3 500 000 SP a Proof of Aspiration. Více podrobností k tomuto úkolu vám řekne Sir Gustaf Athebaldt v Orenu (neboli je nutné mít splněný quest The Clan: Persue the Ambition! (klan lvl 5) ).
 • maximální počet členů: 40
 • lze vytvářet a rušit aliance
Image

Klanové války

Válku může vyhlásit pouze leader klanu, který má alespoň level 3 a 15 členů, a to pomocí příkazu /clanwarstart

Přijetí vyhlášené války

Válka může být vyhlášena pouze klanu, který má nejméně level 3 a 15 členů.
Válku nejde vyhlásit spojeneckému klanu, v takovém případě musí být nejprve zrušena aliance. Klany samozřejmě nejsou omezeny pouze na jednu válku, mohou mít vyhlášnou válku s více klany najednou. Jeden klan může vyhlásit maximálně 30 válek. Přijmout jich ale může neomezeně.

Informace o momentálním stavu válek můžete získat pomocí následujících příkazů:

 • /enemylist : Zobrazí seznam klanům, kterým jste vyhlásili válku, ale oni ji nepřijali.
 • /attackerlist : Zobrazí seznam klanů, které vám vyhlásily válku, ale vy jste ji nepřijali.
 • /clanwarlist : Zobrazí seznam klanů, které si vzájemně vyhlásily válku.

Vedení klanové války

Válka může být vyhlášena i bez souhlasu nepřátelského klanu. Po jejím vyhlášení se protivníkovi objeví systémové hlášení.
Členové klanu, kterému byla vyhlášena válka, si mohou jméno nepřátelského klanu zjistit pomocí příkazu /attackerlist.
Pokud vás zabije člen znepřáteleného klanu, ztrácíte pouze 1/4 zkušeností oproti normálu. Toto pravidlo platí i pokud znepřátelený klan nevyhlásil válku také.
Pokud si oba klany vzájemně vyhlásí válku, nemůžete získat karmu ani PK body, i když zabijete bezbranného hráče. PK body ale budou narůstat, pokud zabijete člena klanu, který vám vyhlášení války neoplatil.
Po vyhlášneí války se nad hlavami členů znepřáteleného klanu objeví zvláštní symbol.

Ukončení války

Válka může být ukončena buď příkazem /clanwarstop nebo kliknutím na tlačítko End War v klanovém okně.
Ukončení války můžete (stejně jako její vyhlášení) učinit bez souhlasu znepřáteleného klanu.
Pokud oba klany ukončí válku, znamená to její definitivní konec.

Clan hally

Clan hall mohou získat pouze leadeři klanů na úrovni 2 a vyšší, pokud ještě clan hall nemají. K dispozici jsou clan hally v Dionu (C grade), Gludiu a Gludinu (B grade), Giranu, Adenu a Goddardu (A grade). Šest clan hallů v Adenu také dává clan leaderovi schopnost létat na wyvernovi.
Každá hala má své vlastní jméno - například první hala v Gludinu se jmenuje Gludin Crystal Hall.

Pořízení Clan hallu

Clan leader může v aukci nabídnout cenu za jediný clan hall. Když tak učiní, je nabízená částka odečtena z klanového warehousu. Není možné nabídnout víc peněz, než kolik je v klanovém warehousu a clan leader musí vždy nabídnout víc, než byla předchozí nabídka.
Clan leader, jehož nabídka je na konci aukce nejvyšší, vyhrává a dostane o tom zprávu. Jakýkoli předchozí uživatelé haly jsou vyhozeni.
Nabídky, které nevyhrály aukci, jsou navráceny do klanových warehousů.

Údržba clan hallu

Klan musí do svého warehousu každý týden vkládat poplatky na údržbu haly. Pokud klan poplatek nezaplatí, dostane jeho leader zprávu a lhůtu 1 týden na vyrovnání. Pokud ani potom nezaplatí, o halu přijde a ta bude opět k dispozici pro aukci.
V hale je možné za poplatek regenerovat HP a MP.
V hale je také k dispozici warehouse a teleporty na okraj vesnice a její náměstí. Teleporty do ostatních oblastí jsou za poplatek.

Dekorace Clan hallu

Do clan hallu je možné přidat množství dekorací a funkcí. Vnitřek jde změnit v Gludiu a Adenu. Po zaplacení poplatku lze přidat tyto dekorace:

Image
Odpočinek
 • krb : doplňování HP
 • koberec : doplňování MP
 • lustr : když postava zemře a vrátí se do clan hallu, obnoví se jí část ztracených zkušeností
Ostatní vybavení
 • zrcadlo : umožňuje teleportaci do okolních regionů
 • závěsy : nabízí množství buffů přes NPC Clan Hall manager
 • magický stroj : U B grade hal a vyšších umožňuje výrobu itemů podle příslušného grade
Dekorativní doplňky
 • závěsy, vstupní hala : Pouze halu zkrášlují

Prodání clan hallu

Clan leader může halu dát do dražby prostřednictvím NPC Auctioneer. Dobu aukce jde nastavit na sedm, tři, nebo jeden den. Leader může napsat krátký popis haly a musí složit zálohu, aby se hala mohla zúčastnit aukce.
Během nastaveného času může clan leader aukci zrušit, ale v takovém případě se mu nevrátí složená záloha a nemůže dalších sedm dní uspořádat další aukci.
Když clan hall nemá majitele, nebo za něj nebyly zaplaceny poplatky, bude automaticky dán do sedmidenní dražby.
Pokud se klan rozpadne před prodáním haly, bude aukce pokračovat, ale nikdo z členů klanu nedostane žádné peníze.
Pokud se nikdo nezúčastní dražby, vrací se hala k původním majitelům, kteří ale přijdou o složený vklad.
Pokud se úspěšně podaří prodat clan hall, dostane o tom clan leader zprávu. Nejvyšší nabídka (po odečtení daně) je následně umístěna do klanového warehousu společně se složeným vkladem.

Extra doplňky pro klany

Leader klanu, který vlastní hrad, může nosit korunu (Crown of Lord). Získá ji od hradní NPC lord Chamberlain poté, co skončí dobývání hradu. NPC vydá pouze jedinou korunu, kterou nejde zahodit ani prodat. Navíc pokud klan přijde o vlastnictví hradu, bude jeho leaderovi tato koruna ihned odebrána.
Členové klanu (ne členové aliance), který vlastní hrad, mohou nosit ozdobné čelenky. Stejně jako u koruny platí, že pokud klan o hrad přijde, není možné čelenky dále nosit.
Členové klanu, který vlastní clan hall nebo hrad, mohou také nosit zvláštní štíty. Získají je od lorda Chamberlaina nebo Clan Hall managera. Tyto štíty mohou nést klanový znak. Zaregistrujete si ho pomocí tlačítka Register Insignia v klanovém okně, základem musí být bmp obrázek (256 barev, 64x64 pixelů). Pokud klan vlastní clan hall, musí být nejdříve aktivována výroba předmětů. Štít nepůjde používat, pokud klan přijde o halu/hrad, nebo pokud vystoupíte z klanu.

Klanové akce

Informace o klanu je možné získat pomocí klanového okna (Alt+N). Pokud je hráč v nějakém klanu, zobrazí se zde jméno klanu, clan leadera, obsazené hrady a haly, a seznam členů klanu.
Ten ukazuje všechny členy klanu seřazené podle jména, levelu, povolání nebo online/offline stavu.

Image

Clan leader může pomocí tohoto okna řídit klan:

 • Invite - Pozve zaměřeného hráče do klanu.
 • Title - Zobrazí nad jménem hráče titul.
 • Delete Title - Odstraní titul u vybraného hráče.
 • Dismiss - Vyloučí vybraného hráče z klanu.
 • Privileges - Zobrazí vaše aktuální práva v klanu.
 • Authorize - Umožní clan leaderovi dát některá práva vybranému členovi klanu.
 • Declare War - Zahájí válku s jiným klanem. Týká se pouze klanů na levelu 3 (a výše) a minimálně 15 členy.
 • End War - Ukončí válku.
 • Leave - Odchod z klanu. Clan leader nemůže toto tlačítko použít.
 • Set Crest - Zobrazí vlastní symbol pro klany na levelu 3 a výše. Symbol musí být ve formátu bmp, 256 barev, 16x12 pixelů.
 • Delete Crest - Odstraní aktuální symbol klanu.
 • Penalty - Zobrazí klanové a alianční postihy spolu s informací o době trvání.
 • Set Insignia - Zobrazí vlastní odznak na štítu pro klany, které vlastní hrad nebo halu. Odznak musí být ve formátu bmp, 256 barev, 64x64 pixelů.
 • Delete Insignia - Odstraní aktuální odznak.
 • Community - Zobrazí okno s komunitou.